Testet avslöjar det farliga drickandet

På en kvart får du veta om du riskerar att bli alkoholist

HÄLSA

Nu lanseras ett unikt alkoholtest i Sverige.

På några minuter får du veta om du är alkoholist eller om du kommer att bli det.

"vem sätter gränsen?" - Jag gillar inte vinklingen att det måste finnas ett problem. Vem är det som bestämmer gränsen för vad som är ett missbruk? säger Martin Persson, studerande.

I över ett år har alkoholkommittén arbetat med att utveckla Alkolholprofilen, ett webb-baserat test som finns på nätet från och med i morgon.

Testet består av 13 frågor och är enligt experter unikt.

- Till skillnad från tidigare tester anpassar Alkoholprofilen svaren efter hur individen tänker. Olika svarskombinationer ger olika svar, säger Sven Andreasson, docent och överläkare på Statens Folkhälsoinstitut och Karolinska Institutet.

Tidigare jämförde man det egna alkolholintaget med ett statistiskt medeltal. Alkoholprofilen ger cirka 3 000 individuella svar beroende på hur man svarat på frågorna.

Testet tar ungefär 15 minuter.

Visar framtiden

En kort stund senare vet du om du är i riskzonen för att att bli alkoholist.

När man svarat på frågorna får man ett svar som både tar upp nuläget och framtiden.

- Man får veta vad som händer om man fortsätter dricka på det sätt som man gör i dagsläget, säger Gunborg Brännström, utvecklingschef i alkoholkommittén.

Målgrupp: ungdomar

Testet består av omarbetade frågor som redan används på alkoholmottagningar runt om i landet.

De handlar bland annat om tolerans, konsumtion, motivation och ärftlighet. Målgruppen är unga människor mellan 18 och 25 eftersom de dricker mest.

- Men det är naturligtvis ett test som hela vuxenvärlden kan göra, säger Gunborg Brännström.

Alkoholprofilen kommer även att finnas som länk på ett flertal hemsidor, bland annat på Aftonbladets hemsida och på ungdomssajten Lunarstorm.

Hela testet: www.alkoholprofilen.se

Frågor som ger dig svar

Annacarin Falk