Hjärnan mår bra av en ”stor stark”

Ny forskning: Sociala aktiviteter förbättrar minnet

HÄLSA

Nu finns det en bra ursäkt för att stanna till vid puben och ta en öl efter jobbet. En ny studie visar att det är bra för hjärnan.

Foto: Åke ericson
En öl och lite snack med kompisarna kan vara bra för den mentala hälsan, menar forskare.

Forskare menar att sociala aktiviteter, som kvällskurser, schack och till och med ett pubbesök, kan hjälpa medelålders män att bevara sin mentala hälsa. Medelålders kvinnor har också nytta av sociala aktiviteter, men i något mindre utsträckning än männen.

Forskargruppen från University College London säger att deras arbete visar att äldre personer inte behöver finna sig i att deras förstånd och minne blir sämre med åren. Forskarna frågade ungefär 5350 personer mellan 35 och 55 år om deras fritidsaktiviteter. De fick sedan genomföra ett test av minne, logik, ordförråd och talförmåga.

Dumt dricka för mycket

De personer som deltog i aktiviteter som krävde en hög koncentrationsnivå och social interaktion fick bättre resultat på testet än de som ägnade sig åt saker som krävde liten ansträngning. Forskarnas slutsats är att personer i medelåldern borde försöka delta i aktiviteter som stimulerar hjärnan eftersom det förbättrar deras mentala hälsa.

- Det finns de som tror att människors förstånd inte kan påverkas. Vi tror att det du gör har en betydelse som visar sig i hela livet, säger forskningsledaren, Archana Singh-Manoux, till BBC Online.

Hon tillade att trots att en stor stark med kompisarna kan vara bra, får överdrivet drickande en motsatt effekt.

- Lagom nivåer är bäst, säger hon.

Studien är publicerad i Journal of Epidemiology and Community Health.

Lotta Zachrisson

ARTIKELN HANDLAR OM