Regeringen vill totalförbjuda kvicksilver

Tungmetallen används fortfarande i amalgam

HÄLSA

STOCKHOLM

Regeringen vill ha ett totalt förbud mot kvicksilver i landet. På torsdagen beslutade den att låta Kemikalieinspektionen utreda hur förbudet ska utformas.

Redan i dag finns en omfattande reglering av hanteringen av kvicksilver men fortfarande återstår ett antal områden där den giftiga tungmetallen används. Ett exempel är tandvården där amalgam fortfarande tillåts.

Enligt det tidigare satta miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska alla varor så långt det är möjligt vara fria från kvicksilver före utgången av 2003. Detta räcker dock inte, anser regeringen. Ett totalförbud med vissa tidsbegränsade undantag skulle ge större förutsättningar för att miljömålet nås.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2004.

TT