Svenskar lever längre och mår sämre

Äldre har mer värk, yrsel och högt blodtryck

HÄLSA

STOCKHOLM

Äldre människors hälsa har blivit sämre de senaste tio åren. I dag anser hälften av männen mellan 77 och 84 år att de lider av ohälsa.

En studie om de äldstas hälsa och levnadsförhållanden, Sweold, gjordes för tio år sedan. Nu har motsvarande undersökning gjorts på samma åldersgrupper, 77 till 98 år, skriver Dagens Nyheter.

Den visar att medellivslängden ökar. Men det innebär inte som forskarna trott att det är fler förhållandevis friska år som läggs till livet. Tvärtom blir de äldre sjukare, i vissa åldersgrupper är försämringen dramatisk.

En av forskarna bakom studien professor Mats Thorslund säger att den visserligen är liten, 700 personer, men att trenden går igen hur man än mäter. Utslaget av den nya undersökningen är förvånande och oroande, anser han.

- Enkelt uttryckt innebär den ökande livslängden, om studien speglar utvecklingen, att vi inte får fler gamla som spelar golf utan fler som är sjuka.

För tio år sedan ansåg en tredjedel av männen mellan 77 och 84 att de led av ohälsa mot hälften nu. Värk i skuldror, rygg och höfter har ökat för både män och kvinnor, liksom cirkulationsbesvär som yrsel bröstsmärtor och högt blodtryck. Fortfarande är kvinnorna över lag sjukare än männen.

En av förklaringarna till de dystra talen kan enligt forskarna vara att fler räddas till livet i dag än för tio år sedan, men till priset av nedsatt hälsa.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM