Tangentbordet kan skada dig för livet

Studie: Monotona arbetsuppgifter kan leda till skador på leder och skelett

HÄLSA

Amerikanska forskare menar att de har bevis för att för mycket och fel sorts arbete snabbt kan ge oss svåra skador. Tester på råttor visar att arbetsuppgifter, där samma rörelse upprepas mycket, som till exempel att skriva på ett tangentbord, kan ge skador på vävnader, senor och skelett.

Foto: Mats Fogeman
För mycket monotont arbete vid tangentbordet kan leda till skador på skelettet.

Två tredjedelar av alla personer med arbetsrelaterade hälsoproblem får skador på senor, skelett eller ledband. Det kan leda till artros, seninflammation eller karpaltunnelsyndrom då lederna och senorna i handlederna blir inflammerade och svullnar. Forskare från Temple University i Philadelphia skriver i Journal of Bone and Mineral Research att deras studie kan hjälpa företag att ta tag i problemen i tid.

Undvek uppgifterna

Forskare har diskuterat om problemen bara beror på arbete eller om det kan finnas andra orsaker. Dr Ann Barr och hennes kollegor bestämde sig för att utföra test på råttor för att se om monotona rörelser var nog för att skapa fysiska problem. Forskarna upptäckte att råttorna fick skador och att många minskade sina rörelser eller undvek att utföra uppgiften helt.

- Våra studier visar ett direkt samband mellan upprepade rörelser och inflammerade muskler, skelett och nerver. Ju oftare momenten upprepades desto allvarligare var symptomen, säger Ann Barr till BBC News.

Hon påpekar att skadorna uppkom snabbare än väntat.

- Karpaltunnelsyndrom brukar ta lång tid att utveckla, men vi såg symptom efter redan tre till sex veckor, säger hon.

- Upptäckten visar att vi kan rycka in tidigare för att undvika allvarligare skador.

Lotta Zachrisson