Klamydiapolis hämtar testvägrare

Varje år hämtar polisen ett 30-tal personer som vägrar testa sig

HÄLSA

Polisen hämtar varje år ett 30-tal misstänkt klamydiasmittade till test.

Varje år smittas nästan 25 000 av klamydia, men alla som kallas till test kommer inte. De misstänkt smittade testvägrarna kan bli hämtade av polisen på skolor och arbetsplatser.

Klamydia är klassat som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Det innebär att den som smittats är skyldig att tala om vilka han eller hon haft sex med det senaste halvåret.

De flesta av de 25 000 som smittas varje år är unga och de flesta som kallas till test kommer. Men några kommer inte och då har smittskyddsläkaren rätt att begära polishandräckning.

Folkradion har ringt runt till olika landsting och det visar sig att de utnyttjar rätten till polishämtning i olika grad.

I Göteborg blev 17 personer hämtade förra året, i Stockholm tio och i Malmö ingen.

– Det är inte trevligt när poliser kommer och hämtar en, de är oftast uniformsklädda. Man blir förd till ett väntrum där det kanske sitter 10-20 andra personer och väntar. Där sitter man med två poliser som också följer med en in när man undersöks, säger Tom Grönberg handläggare på smittskyddsenheten i Göteborg.

Simone Söderhjelm