Feta väljer feta

Tjocka söker gärna en överviktig livskamrat - och får feta barn

HÄLSA

GÖTEBORG

Feta personer väljer ofta en fet partner som livskamrat, så kallad assortative mating. Påfallande många av dem får sedan barn som också blir feta.

Ett överviktigt par äter mat på Coney Island i USA.

Det visar en studie i Göteborg som presenteras på läkarstämman i Stockholm på onsdag.

Doktor Peter Jacobson på Sahlgrenska universitetssjukhuset har studerat 8 000 par, skriver Göteborgs-Posten. Dels har det varit par som slumpvis valts ur en normalbefolkning, dels par som medicinskt fyller kraven på att vara feta. Fetman visas med måttet Body mass index (BMI).

Studien visar ett klart samband mellan makars BMI, oavsett om de vägde för mycket eller ej. Feta personer verkade dock i högre grad än andra välja partner i samma viktklass.

I studien har Peter Jacobson även granskat de över 7 000 barn som de undersökta paren fått. Det visade sig då att risken att bli fet i nästa generation som vuxen är 20 gånger större om föräldrarna är feta, snarare än om föräldrarna väger mera normalt.

- I dag råder enighet om att gener spelar roll för fetma. Om en redan fet person väljer en redan fet partner, får barnen "fetma-gener" från två håll, med betydligt ökad risk för fetma. Vi får fler och fler feta som i sin tur får fler feta barn, säger Jacobson.

Ändrade kostvanor och motionsvanor ligger bakom den stora ökning av fetma som setts på senare tid. En person med ärftlig benägenhet för fetma skulle för 100 år sedan kanske aldrig ha blivit fet, men blir det i dag till följd av överflödet av mat.

TT