Medicin gör äldre sjuka

Var femte som sökte akut hade fått fel dos utskriven

HÄLSA

Det är ofta läkemedel som gör äldre akut sjuka.

Nästan vart femte akutfall berodde på biverkningar från olika mediciner, främst hjärtpreparat och blodförtunnande medel, visar en ny undersökning.

Inte en enda av patienternas journal nämnde att de drabbats av biverkningar.

Studien om akuta biverkningar hos äldre över 65 år är gjord av en grupp forskare vid Huddinge sjukhus utanför Stockholm och presenteras på årets läkarstämma.

Man har studerat 160 av de 1 425 personer som får stöd av äldreomsorgen i Huddinge och som lades in på sjukhus sista kvartalet förra året.

Var femte akutfall visade sig bero på felaktig dos av läkemedel.

Det handlade ofta om akuta och hastiga besvär som blödningar, för högt eller för lågt blodtryck eller yrsel - symptom som alla är vanliga biverkningar av läkemedel.

Resultatet förvånar forskarna.

- Det är en högre siffra än vi hade väntat, säger läkaren och projektledaren Anders Helldén till Dagens Medicin.

Vid kontroll visade det sig att doserna inte anpassats till äldre, som ofta har nedsatt njurfunktion. Blir dosen för hög i förhållande till vad kroppen klarar drabbas patienten ofta av yrsel, vilket i sin tur också kan orsaka fallskador som frakturer.

Trots kopplingen till läkemedel nämndes inte biverkningar som orsak i någon av patienternas sjukjournaler.

- Det är anmärkningsvärt, säger Anders Helldén.

Caroline Olsson

ARTIKELN HANDLAR OM