Ny hjärtmedicin minskar risken för blödningar

Kan komma att ersätta Waran

HÄLSA

Idag presenterar Astra Zeneca sin nya hjärtmedicin på läkarstämman.

Enligt företaget fungerar den lika bra som den medicin som används idag.

En amerikansk studie visar att jämfört med den gamla medicinen ger den nya lägre risk för farliga blödningar men istället förhöjda levervärden.

Den nya medicinen, Exenta, ska förebygga slaganfall och blodpropp.

Sjukdomstillstånden är vanliga, särskilt hos äldre, och återkommer ofta när de väl uppträtt en gång.

Den medicin som används idag heter Waran och kan ge svåra, till och med livshotande blödningar.

Den amerikanska forskningen visar att med den nya medicinen blir troligen risken för blödningar mycket mindre.

Enligt tidningen Dagens Industri skriver dock Astra Zeneca i ett pressmeddelande att den lägre blödningsrisken inte är statistiskt säkerställd.

Försöken med Exanta visade att en hel del patienter fick förhöjda levervärden. Det är mer sällsynt med den nu använda medicinen Waran.

Simone Söderhjelm