Tusentals läkare strömmar till Stockholm

Den 60:e läkarstämman hålls

HÄLSA

STOCKHOLM

Under de närmaste dagarna råder det knappast någon läkarbrist i Stockholmsområdet. Ungefär 8000 doktorer deltar i Svenska läkaresällskapets stämma som hålls i Älvsjö.

Det kan således vara svårt att få tid hos sin läkare mellan onsdag och fredag.

Cirka 8 000 av landets ungefär 30 000 aktiva läkare väntas delta, berättar Christer Edling, vd för Läkaresällskapet.

Det är 60:e gången som stämman hålls och årets tema är ''Den åldrande människan''. Sverige har över 1,5 miljoner invånare som är äldre än 65 år.

I en rad symposier kommer bland annat vanvård och demenssjukdomar att diskuteras.

- Det är ett tema i tiden. Det finns ju en debatt kring åldrandet och åldringsvården, säger Christer Edling till TT.

Samtidigt som läkarstämman hålls också en medicinsk-teknisk utställning och en bioteknikmässa i lokalerna. Totalt väntas runt 20000 besökare under de tre dagarna som stämman och utställningarna pågår.

TT