Träning ger färre fall bland äldre

Utbildning till personalen minskar lårbensfrakturerna

HÄLSA

STOCKHOLM

Genom att erbjuda personalen utbildning och de gamla styrketräning kan antalet fall på äldreboendena minskas.

Lårbensfrakturerna blir också färre när man arbetar aktivt för att minska riskerna, visar en studie som kommer att presenteras under läkarstämman i Stockholm.

Fall bland äldre är ett stort folkhälsoproblem och är den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar sig och söker sjukvård. Men en studie gjord på nio äldreboenden i Umeå visar att fallen går att förebygga.

Utbildning och handledning av personalen, minskning av olika riskfaktorer i omgivningen, styrke- och balansträning, kontroll av medicinering och användande av speciella höftskyddsbyxor fick till resultat att både fallen och lårbensfrakturerna minskade i antal.

För de mest dementa minskade inte antalet fall, däremot bröt de i mindre utsträckning än tidigare lårbenet.

Träningen av de äldre gav dem en förbättrad rörelseförmåga som kvarstod långt efter att träningen upphört.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM