Fler överlever med prostatascreening

Leder till tidigare behandling av prostatacancer

HÄLSA

STOCKHOLM

I Sverige ökar dödligheten i prostatacancer. I USA överlever fler sedan allmän screening infördes.

Svenska studier visar nu att screening och tidig behandling kan ge en snabb förbättring i överlevnaden bland svenska män.

Screening med ett så kallat PSA-test ger mycket goda möjligheter att upptäcka de flesta män som har prostatacancer i ett tidigt skede. Svenska forskare har följt två populationer män i tolv respektive 20 år efter att de lämnat PSA-prov. Totalt har 1603 män med en medelålder på 67 år studerats.

Resultaten visar att den största delen män med lätt förhöjda PSA-värden inte utvecklar prostatacancer och att cirka hälften av de som får sjukdomen har en cancerform som utvecklas mycket långsamt.

Speciellt studerades män med lätt förhöjda PSA-värden, i det intervall 3-10ng/mL där flertalet tumörer ännu inte spridit sig och fortfarande går att bota.

Inom elva år upptäcktes prostatacancer, på grund av besvär, hos 20 procent av de män som levde så länge. Vid 20 års uppföljning hade ytterligare 20 procent av männen inom detta PSA-intervall utvecklat prostatacancer.

- Det tyder på att systematisk screening med täta intervaller skulle innebära att vi kan fånga in dem med snabbväxande tumörer och bota dessa, säger läkare Magnus Törnblom, urologiska kliniken vid Huddinge universitetssjukhus, som står bakom studien.

Även död i prostatacancer studerades. Resultaten visade att prostatacancer hos en ganska stor grupp män, med lätt förhöjda eller normala PSA-värden, är mycket snabbväxande.

Det första dödsfallet i prostatacancer kom redan sex år efter provtagningen hos en man med lätt förhöjt PSA-värde.

Efter 6-10 år, 11-15 år och 16-20 år kom 60, 78 respektive 100 procent av dödsfallen i prostatacancer från gruppen män med PSA-nivåer under 10ng/mL.

- I USA införde man allmän PSA-screening i slutet av 80-talet. 1994 hade mer än hälften av männen testat sig. Det ledde till en mycket kraftig ökning av antalet diagnostiserade fall. Men sedan 1994 har dödligheten sjunkit med 25 procent, säger Magnus Törnblom.

Han menar att man vunnit liv, minskat lidande och dödlighet i prostatacancer med anledning av att allmän screening införts.

- I nuläget ser det ut som det är den enda vägen att minska dödligheten i prostatacancer och det ser ut som PSA-screening är på väg att bli för män vad mammografi är för kvinnor.

I dag utförs ingen allmän screening i Sverige, men en ändring kan komma. Inom några år presenteras två stora studier som genomförs i USA och Europa där närmare 200000 män ingår.

-Man kan se PSA-provet som en försäkring för framtiden. Vinsten är att förbygga prostatacancer genom att ta provet och få behandling. Den premie man får betala är att fler diagnostiseras, behandlas och den ökade oro som uppstår även om man får en diagnos.

Ullacarin Sundin/TT