Marknära ozon farligare än man trott

HÄLSA

GÖTEBORG

Det marknära ozonet är betydligt farligare än man tidigare trott. Det leder till drygt 1700 dödsfall om året i landet.

Redan vid låga halter ökar risken, enligt en ny undersökning som presenteras på Läkarstämman under onsdagen.

Enligt undersökningen fins ett starkt samband mellan ozonhalten och dödlighet. Ju mer ozon desto högre dödlighet.

- De som avlider är med stor sannolikhet människor med sjukdomar i lungor och andningsvägar eller hjärtsjukdomar. Det är ungefär med ozon som med influensa, det kan vara droppen som får bägaren att rinna över, säger Bertil Forsberg, vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, till Göteborgs-Posten.

Han är en av dem som står bakom studien.

Studien utgår från befolkningens exponering av ozon i 29 områden och en jämförelse med sjukhusinläggningar och dödsfall från Socialstyrelsens register. I tidigare studier räknade man inte med några dödsfall i relation till marknära ozon.

Nu kan forskarna visa att 1 730 människor dör i förtid på grund av exponering av ozon.

Det marknära ozonet bildas av bilavgaser i kombination av solljus. Därför är halterna av ozon högst under vår och sommar.

I den nya studien räknar man med att 10-20 procent av alla akutbesök och inläggningar gällande besvär i andningsorganen som sker sommartid beror på alltför stark exponering av det marknära ozonet.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM