Ny vård ska hjälpa pisksnärtskadade

Nya riktlinjer: Alla ska ha rätt att undersökas direkt

HÄLSA

STOCKHOLM

Ett heltäckande vårdprogram för pisksnärtskadade kan minska lidandet, förbättra rehabiliteringen och dessutom ge en samhällsekonomisk vinst.

Allmänläkare och specialister hoppas att nya riktlinjer ska få genomslag i vården av pisksnärtskadade.

Erfarenheten har visat att besvär efter en pisksnärtskada i nacken ofta ger sig till känna först efter en tid. Vilken vård de med pisksnärtskador får beror på var de bor.

De nya riktlinjerna innebär att patienten ska undersökas av läkare direkt efter skadetillfället oavsett hur allvarlig skadan verkar i det första skedet.

I dag är det inte självklart att skadan dokumenteras i samband med skadetillfället och patienten får senare ofta träffa flera olika läkare för bedömning. Övrig personal inom vården, som sjuksköterskor och sjukgymnaster, känner inte alltid till sjukdomsförloppet och läkarens bedömning.

Många pisksnärtskadade med bestående besvär känner sig därför åsidosatta och illa behandlade.

Mall för behandling

- Därför har vi tagit fram en standardiserad behandlingsmall för läkare, patienter, rehabiliteringspersonal som också kan användas av försäkringskassor och försäkringsbolag, säger Malin Lindh, specialist i rehabiliteringsmedicin och överläkare vid Nackskademottagningen i Göteborg.

Uppdraget har beställts av det medicinska sektionsrådet i Västra Götaland. Malin Lindh har tillsammans med allmänläkare och specialister grävt djupt i den befintliga kunskapsbasen.

- Vårdprogrammet är fastställt av hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland och Halland, men dokumentet kan mycket väl användas av alla landsting.

Undersökningen utförs och dokumenteras efter den standardiserade mallen. Patienten får skriftligt uppge symtom och besvär, beskriva skadans uppkomst och specifikt tala om till exempel huvudets position i skadeögonblicket.

Journalen följer sedan patienten under sjukdomstiden, vid besök hos sjukgymnast, återbesök hos läkaren eller som dokument om besvär skulle uppstå långt efter skadetillfället.

Lätta att använda

Riktlinjerna innebär också att man tidigt ska försöka att identifiera riskpatienter och att behandlingen ska utformas efter patientens behov.

- Riktlinjerna är lätta att använda och beskriver det bästa scenariot för vård vid pisksnärtskada. Vår förhoppning är att patienten ska få ett bra omhändertagande och att vården inte ska komma in för sent, med mycket lidande och smärta för patienterna, som vi ser i dag, säger Gert Persson, överläkare vid Mössebergs rehabcenter i Falköping och en av läkarna bakom riktlinjerna.

Dessa presenterades på onsdagen vid läkarstämman i Stockholm och finns på Västra Götalandsregionens hemsida www.vgregion.se/whiplash.

Ullacarin Sundin/TT