Läkarna jobbar med fel saker

Bara en tredjedel av arbetstiden går till patienter

HÄLSA

STOCKHOLM

Blanketter och administration tar allt mer tid för sjukvårdspersonalen.

Bara 35 procent av tiden ägnas åt patienterna, visar en studie som presenterats på läkarstämman i Stockholm.

- När tiden för patienten minskar uppstår det risker för misstag och känslor av otillräcklighet och stress. Det är också ineffektivt, säger Anki Jansson-Eriksson, revisor på Komrev, som utfört studien.

Läkarnas arbete i dag handlar i stor utsträckning om administration samtidigt som välutbildade sjuksköterskor sköter städning, påfyllning av förråd, hämtning och lämning av patienter eller andra transporter.

Detta visade sig när revisorerna granskade 70 läkares och 750 sjuksköterskors dagliga arbete.

- Det finns en stor effektiviseringspotential och möjlig förbättring av tidsanvändandet. I första hand gäller det att effektivisera administrationen och att fördela arbetsuppgifter annorlunda mellan yrkeskategorier, säger Anki Jansson-Eriksson till TT.

Personal försvann

Under 1980- och 90-talen skedde en förändring av bemanningen inom sjukvården. Olika stödjande arbetsuppgifter som tidigare skötts av andra yrkeskategorier flyttades över på den kliniskt utbildade personalen.

- Det vi ser i dag är att vi fått en förskjutning av uppgifterna uppåt, mot de legitimerade grupperna som då, tyvärr, får hantera de här arbetsuppgifterna på bekostnad av den direkta patienttiden, säger Anki Jansson-Eriksson.

Mängder av nya administrativa uppgifter, ofta med syfte att förbättra situationen, har också lagts på personalen utan att gamla tagits bort, vilket av en läkare beskrevs som '' ett snöfall, som gör att man till slut vadar omkring i snödrivor av godhet''.

- Det vi ser är bilden av ett väldigt splittrat åtagande, främst för sjuksköterskorna, men även för läkarna, säger Anki Jansson-Eriksson.

Stressad personal

Resultatet blir inte bara en ineffektiv vårdapparat utan också en känsla av otillräcklighet och stress bland personalen.

Det finns även pengar att hämta för ekonomiskt hårt pressade landsting.

Dagens knappa vårdresurser används på fel sätt, enligt revisionsrapporten.

- Det skulle gå att spara en hel del pengar. Organiserar man vården på ett mer rationellt sätt är det klart att det finns en ekonomisk besparingspotential i detta, säger Anki Jansson-Eriksson.

Thomas Eriksson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM