Läkare varnar för östrogen

Hormonet ökar risken för cancer och blodpropp - bör bara ges vid svåra klimakteriebesvär

HÄLSA

Nu varnar läkare för östrogen.

I stället för löften om evig ungdom kan hormonbehandlingen öka risken för sjukdomar som cancer.

- Östrogen bör bara ges till kvinnor med svåra klimakteriebesvär, säger Marie Bixo, docent vid Norrlands universitetssjukhus.

Östrogen var undermedlet som skyddade mot allt från torra slemhinnor till hjärtinfarkt. Nu har synen på det kvinnliga könshormonet omvärderats. I en ny studie som presenteras på läkarstämman visar en grupp läkare att det är dags att tänka om.

- Östrogen ger ökad risk för blodpropp och bröstcancer - och det finns inga belägg för att östrogen skulle skydda mot hjärtinfarkt eller demenssjukdom, säger Marie Bixo.

- I stället finns en ökad risk för dessa sjukdomar, åtminstone i kombination med behandling med gulkroppshormon.

Östrogenbehandling ökar också risken för livmodercancer om behandlingen inte kombineras med just gulkroppshormon.

- Gulkroppshormonet skyddar livmodern mot cancern - men det skyddar inte mot infarkt eller demens, säger Marie Bixo.

Gulkroppshormonet kan dessutom ge humörbiverkningar hos extra känsliga kvinnor.

Kortare behandlingar

Östrogenbehandlingen fungerar bra på svåra övergångsbesvär. Problem som torra slemhinnor, vallningar och benskörhet förbättras. Och just den grupp som verkligen har svåra besvär bör fortsätta att få östrogen, tycker Marie Bixo.

- För kvinnor som har så svåra besvär att de försämrar livskvaliteten ska hormonbehandling givetvis kunna ges. Men bara i kortare perioder och inte mer än fem år.

Riskerna bedömer hon som måttliga.

- Fördelarna överväger trots allt riskerna vid en kortare tids behandling. Men principen - lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid - bör gälla, säger hon.

Det innebär att kvinnor bör äta så lite östrogen som möjligt under så kort tid som möjligt.

- Man bör upphöra efter en tid och se om besvären kommer tillbaka. Då kan man fortsätta ett tag, men inte under några längre perioder.

Den slentrianmässiga förskrivningen av östrogen under lång tid eller av andra skäl än klimakteriebesvär bör helt undvikas.

Caroline Olsson