Prostatacancer väntas öka brant

Sverige har bland de högsta dödstalen i världen

HÄLSA

En tredjedel av alla nya cancerfall hos män drabbar prostatan.

Sverige har bland de högsta dödstalen i världen i sjukdomen.

Varför vet inte läkarna - men man vet att antalet drabbade kommer att öka.

Metoderna att hitta och bota prostatacancer blir allt mer sofistikerade.

Men eftersom medellivslängden ökar så ökar också antalet äldre män i riksgruppen - och med det också antalet fall av sjukdomen.

Kurvan kommer att plana ut tidigast om 15 år, visar forskning som presenteras på läkarstämman.

Varför männen drabbas av cancer - och varför antalet är så högt i Sverige - vet forskarna ännu inte.

- Det finns just nu inget sätt att förebygga detta. Och en tumör måste vara lokaliserad till körteln för att kunna stoppas. Om den nått längre så kan man bara bromsa upp sjukdomen, säger Magnus Törnblom, läkare vid Huddinge sjukhus.

Han har arbetat med den studie som bland annat genomförts på Huddinge sjukhus och som visar att antalet som drabbas av sjukdomen kommer att öka.

I Sverige har tester, så kallade PSA-tester eller screening varit en stående rekommendation för alla män från 50 års ålder.

Sedan 1994 har dödstalen i USA sjunkit med 21 procent fram till 1999. I Storbritannien har antalet fall gått ner med 10 procent.

I Sverige pekar alltså kurvan hotfullt åt andra hållet.

Problemet är dels att hitta små tumörer innan de blir farliga, men framför allt också att kunna skilja ut långsamma, ofarliga tumörer från de snabba aggressiva och dödliga.

- Vi har för lite kunskap om hur man hittar de aggressiva och snabbväxande tumörerna, säger Magnus Törnblom.

En regelbunden screening - varje eller senast vartannat år - skulle ge läkare chansen att upptäcka problemen tidigt.

Caroline Olsson