”Testa hörseln på nyfödd”

HÄLSA

Nyfödda bör testa hörseln redan på BB.

Upptäcks en nedsättning av hörseln efter sex månaders ålder blir den svårare att behandla.

Nytt hörseltest kan upptäcka hörselskador redan på BB.

- Svenska barn gör hörseltesten när de är 7-9 månader. Det är alldeles för sent, säger överläkare Konrád Konrádsson.

I dag gör alla svenska barn ett så kallat Boel-prov på barnavårdscentralen för att kontrollera hörseln.

- Barn med en lätt eller medelsvår hörselnedsättning är lätt att missa och det är svårt att säga hur allvarlig en upptäckt skada är, säger Konrád Konrádsson.

Med ny teknik går det att göra betydligt bättre tester.

- Utrustningen fungerar ungefär som ett ekolod, förklarar han.

Aktiverar hörselceller

Barnet får en liten propp i örat. Denna skickar ut en svag ljudsignal som aktiverar hörselcellerna. På en dataskärm kan då läkaren se exakt hur bra örat svarar.

- Vi vet nu att man bör behandla hörselskador så snabbt som möjligt, säger Konrádsson och hänvisar till amerikanska studier.

De visar att hörselskadade barn som får en hörapparat före sex månaders ålder får väsentligt bättre kommunikationsförmåga än andra barn.

- De hör automatiskt. Hjärnan anpassas till ljuden i omgivningen.

Storbritannien har infört hörseltest på samtliga förlossningskliniker. Belgien, Spanien och Danmark är på väg. I Sverige ska Huddinge sjukhus och två landsting, Östergötland och Sörmland, testa nyfödda.

Caroline Hougner, Britt Peruzzi