Stora risker med åldringars mediciner

HÄLSA

Tolv olika mediciner varje dag.

Det är den genomsnittliga dosen för åldringar med många sjukdomar.

Bara en av tio får en genomgång av läkemedlen.

- Riskerna är uppenbara, säger Ulla Gurner på Äldrecentrum i Stockholm.

- Riskerna med olika mediciner är uppenbara, säger Ulla Gurner.

Hon har gjort en serie studier på patienter över 75 år. Alla hade vårdats på sjukhus vid minst tre tillfällen under samma år och fått flera olika diagnoser.

Biverkningar vanligt

Inte sällan med nya mediciner som följd.

- Ofta skrivs de ut av olika läkare och interagerar med varandra så olyckligt att den gamle får biverkningar. Biverkningarna kan i sin tur leda till nya sjukhusbesök och ytterligare läkemedel, säger Ulla Gurner.

Mellan 10 och 30 procent av de äldre som läggs in på akutmedicinska kliniker kommer på grund av problem med sina mediciner.

En sammanräkning av åldringarnas läkemedel visar att de som bor hemma får minst lika många, eller fler, mediciner utskrivna jämfört med dem som bor på sjukhemmen.

- Det är extra allvarligt eftersom de inte har någon som ser dem i hemmet., säger Ulla Gurner och menar att alla som tar mer än fem olika mediciner är ute på osäker mark.

"Saknar en läkare"

Alla Ulla Gurner intervjuat i sina studier säger sig sakna en läkare som tar ansvar för helheten och har kontakt med såväl anhöriga som distriktssköterskan och hemtjänsten.

En uppskattning är att endast en tiondel av de läkemedelsgenomgångar som behövs genomförs. Genomgångarna hör till de tjänster apoteken erbjuder, men det är inte många landsting som är villiga att betala.

Enligt Apoteket kan landstingen räkna med en besparing på mellan 400 och 3 000 kronor per patient och år.

Caroline Hougner, Britt Peruzzi