- Upp på vågen, blivande pappor

Nytt förslag kan rädda barnen från övervikten

HÄLSA

Väg papporna på mödravårdscentralen!

Det kontroversiella förslaget kan rädda barn från övervikt i vuxen ålder.

- Vägningen kan uppfattas som diskriminering men barnets bästa måste ju ligga i föräldrarnas intresse, säger Peter Jacobson, forskare i ärftliga faktorer för fetma.

Risken för fetma hos barn till två feta föräldrar är 20 gånger högre än om ingen av föräldrarna är fet.

Föder feta barn

Det räcker till och med att bara en förälder är fet för att barnet ska ha åtta gånger högre risk att drabbas av fetma och dess följdsjukdomar.

Det visar en studie vid Göteborgs universitet med 8 600 personer som deltagit i olika fetmastudier samt 7 000 vuxna barn.

I 16 procent av fallen var bägge föräldrarna feta, det vill säga hade ett BMI högre än 30, och dessa stod för hela 35 procent av alla feta barn.

- Dels var fetma hos bägge föräldrar vanligare än man förväntat sig, dels avlade de fler feta barn, säger Peter Jacobson, som säger sig vara medveten om det kontroversiella i förslaget.

"Ändra livsstil"

- Men vägningen skulle vara ett effektivt och billigt verktyg att identifiera dem som befinner sig i riskzonen och föräldraparet skulle kunna erbjudas förebyggande hjälp att ändra sin livsstil.

Gabriele Eiben, dietist och doktorand i Göteborg, vet att det hjälper.

Hon har följt 40 vuxna barn till patienter med fetma. De 20 som fick information och individuell hjälp gick i genomsnitt ner 3,2 kilo under ett år medan de 20 i kontrollgruppen gick upp 2 kilo.

Så kan ditt barn drabbas

Nu har årets Läkarstämma rullat i gång. En tillställning som firar 60-årsjubileum i år på temat "Den åldrande människan". Aftonbladet är på plats och rapporterar om vikten av att väga blivande pappor, faran med de multisjukas mediciner och överläkaren som vill starta en vårdcentral för enbart pensionärer.

Caroline Hougner, Britt Peruzzi