Ett stick i armen räddar liv

Vaccinerade pensionärer minskar risken för smitta hos unga

HÄLSA

Vaccinera mera.

Speciellt mot influensa, kikhosta, stelkramp och difteri. Målgruppen är inte barn utan pensionärer - och det skulle rädda liv.

En injektion vaccin mot influensa kostar 20 kronor för landstinget i ett storstadsområde. Det kan jämföras med ett akut fall av svår influensa. Tillståndet kan vara direkt livshotande för en äldre person och det krävs sjukhusvård.

Räkningen för en vecka i sjukhussäng ligger på cirka 30 000 kronor.

Trots det är antalet vaccinerade i riskgruppen bara 20-30 procent. De landsting som lyckats bäst erbjuder gratis vaccinationer och lyckas få 60 procent att vaccinera sig mot influensa.

- Det borde ordnas ett vaccinationsprogram för äldre på samma sätt som för barn, säger Åke Örtqvist, läkare.

Han pekar på att immunförsvaret försämras med åldern, vilket kan leda till både ovanliga och svåra infektioner.

Minskar risk för kikhosta

Skyddseffekterna från tidigare vaccinationer avtar och svaret på nya blir sämre.

Dessutom kan ett ökat skydd hos äldre automatiskt minska antalet sjukdomsfall hos till exempel små barn.

- Kikhosta orsakar årligen flera dödsfall hos spädbarn. Den risken skulle faktiskt minska om man ser över vaccinationsskyddet hos just äldre, säger Örtqvist.

Han pekar också på att vaccination mot vattkoppor kan tänkas ge äldre ett skydd mot bältros.

Enligt en undersökning som presenteras på läkarstämman minskar risken för sjukhusvård med 40 procent för den som vaccinerats mot influensa, med 30 procent för den som vaccinerats mot lunginflammation och med 50 procent för den som vaccinerats mot pneumokockinfektion.

Caroline Olsson