Tbc det nya smitthotet mot unga

Läkare kräver skärpt beredskap

HÄLSA

Människor dör fortfarande av tuberkulos i Sverige,

Varje år smittas cirka 400 personer, de flesta unga invandrare.

Det nya smitthotet kommer inte bara från öster och nu vill läkarna skärpa beredskapen.

Var tionde sekund dör en människa av tbc någonstans i världen. Sammanlagt tar sjukdomen två miljoner liv varje år och under samma tid smittas åtta miljoner människor.

I Sverige smittas 400 personer varje år. Två tredjedelar av de drabbade är födda i länder med hög förekomst av tbc.

Nu slår läkare larm om att sjukdomen sprids bland unga invandrare i Stockholm.

- Med hjälp av DNA-teknik har man påvisat en pågående smittspridning, med vidsträckta smittkedjor som man inte hittat med konventionell interjvuteknik, berättar professor Gunnar Boman vid ett seminiarum på läkarstämman.

Smittas i onödan

Tidigare har experterna trott att den typen av smittspridning varit omöjlig i Sverige.

Nu ser man att bristerna i smittspårning och uppföljning har lett till att flera unga människor smittats i onödan.

I riskgruppen finns också unga skolbarn. Invandrarbarnen hör till den mest sårbara gruppen, inte minst för att just barn löper störst risk att få de allvarliga formerna av tbc.

Tio procent av årskullen i årskurs 6 i landet tillhör riskgruppen, främst för att de har anhöriga från länder där tuberkulos är vanligt. Skolhälsovården uppmanas att skaffa resurser för att kunna identifiera barn i riskzonen.

- Mot bakgrund av den förändrade situationen i Sverige och i omvärlden anser vi att beredskapen mot tbc bör förbättras, säger Gunnar Boman.

Socialstyrelsen kommer att ta fram ett nytt nationellt tbc-program. Man vill också göra smittspårningen effektivare.

Fakta: Tuberkolos

Caroline Olsson