Grattis Jan Strömqvist

...demens- samordnare, som fått 50 000 kr för detek- tivarbete bland dementa i Kalmar.

HÄLSA
Foto: Foto: TOMMY KARONEN

Grattis

- Tack.

Varför spåra dementa i hemmen?

- Vi bygger upp en vårdkedja där läkare, sjuksköterska och kommun samarbetar. Vi erbjuder den demente en basal utredning, ställer diagnos, behandlar med bromsmediciner och följer upp. Genom att förskjuta institutionsvård ett år sparar man 400 000 kronor per år.

Men alla mår väl inte bra av att bo hemma?

- De som behöver hjälp får givetvis komma till ett särskilt boende. Vi tvingar ingen att bo hemma.

Hur många har ni hittat?

- Förra året 280 bara i Kalmar kommun och i år räknar vi med cirka 325.

Du och två kollegor delar på pengarna från ett läkemedelsföretag. Planer?

- Pengarna går direkt tillbaka till de dementa eftersom vi satsar dem på att utveckla projektet.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

- Att fler kommuner gav sina dementa den hjälp som vi ger dem i Kalmar.