Vilken kalori väger tyngst?

Ny studie: Minska på kolhydraterna så kan du äta mer

HÄLSA

Forskare har länge ansett att alla kalorier är likvärdiga, oavsett varifrån de kommer.

Men nya studier visar att det inte är så.

Slutsats: Snåla hellre på kolhydrater än på fett om du vill gå ner i vikt.

Foto: Eva Tedesjö
rätt fett. När man vill gå ner i vikt ska man inte bara äta grönsaker. Man behöver fett också.

Dr Atkins hävdade redan för 30 år sedan att personer som bantar genom att minska på kolhydraterna kan äta fler kalorier än de som bara minskar på fettet. Men han har inte fått gehör för sina teorier i forskarvärlden.

Under det senaste året har dock flera mindre studier visat att en diet med få kolhydrater faktiskt är mer effektiv än traditionella lågfettdieter, åtminstone på kort sikt. Detta har förvånat forskarna, men många har ändå hävdat att orsaken måste vara ett mindre kaloriintag.

Nu visar en ännu inte publicerad studie från Harvard School of Public Health att personer som äter få kolhydrater och mycket fett faktiskt kan äta fler kalorier än de som äter en diet baserad på lite fett.

Studien presenterades vid ett möte på American Association of the study of Obesity i USA, enligt CNN.

I studien som pågick under 12 veckor deltog 21 överviktiga, som delades in i 3 grupper. Grupp ett fick använda en lågfettdiet och grupp två en lågkolhydratdiet. Männen fick äta 1 800 kcal och kvinnorna 1 500 kcal. Den tredje gruppen fick även den äta en lågkolhydratdiet, men med ytterligare 300 kcal varje dag.

Kontrollerade maten

All mat tillagades i en restaurang så att forskarna skulle veta vad deltagarna åt.

Resultatet visade att alla gick ner i vikt. Grupp ett gick ner nästan åtta kilo och grupp två gick ner drygt tio kilo. Det anmärkningsvärda var dock att personerna i grupp tre gick ner cirka nio kilo trots att de ätit 300 kcal mer än de andra grupperna.

Detta förvånar forskarna.

– Många av våra antaganden om att en kalori alltid är en kalori måste nu ifrågasättas, säger Marlene Schvartz från Yale till CNN.

– Resultaten är ytterst intressanta, men detta ger fler frågor än svar. För många tidigare data tyder på att det här inte skulle stämma, säger Gary Foster på University of Pennsylvania.

Organisationen bakom Atkinsdieten betalade för studien, men deltog inte i utformningen av studiens design, genomförande eller analys.

Så här delas de olika kalorierna upp

Så här gick studien till

Läs mer:

Helena Mayer ([email protected])