Höga halter av gifter i dricksvattnet

Norsk larmrapport varnar för svenskt kranvatten

HÄLSA

Vattenledningarna i Sverige avger gifter i dricksvattnet.

Det visar en norsk vetenskaplig rapport.

Fenol, xylen, etylbensen och toluen är några av de kemiska substanser som läcker ut från en del av våra moderna vattenledningsrör.

Den norska rapporten har granskat plastmaterial som ingår i 80 procent av de rör som leder dricksvatten.

Rapporten visar bland annat att rören fällde ut fenoler, som kan påverka mänskliga hormoner. Enligt mätningen kan det röra sig om mängder åtta gånger högre än till exempel det danska gränsvärdet.

Det skriver Svenska Dagbladet idag på tisdagen.

Dessutom, skriver tidningen, är värdet av giftet MBTE tio gånger högre än vad Danmark tillåter. MBTM används även som tillsatsmedel i bensin.

Nya gränsvärden vid årsskiftet

Vid årsskiftet får Sverige nya föreskrifter för hur höga halter föroreningar som får finnas i dricksvattnet. Då kommer den uppmätta halten bensen i dricksvattnet ur de här ledningarna redan att vara uppe i gränsvärdet, 1 mikrogram per liter.

SvD har talat med ett par toxikologer, giftexperter, vid livsmedelsverket. Ingen av dem vill uttala sig om halten av de ämnen plaströren avger är direkt skadliga.

Men en toxikolog vid den norska motsvarigheten till livsmedelsverket säger till tidningen att man måste analysera värdena ytterligare innan man kan börja tala om att byta ut ledningar.

I den norska undersökningen lät man vattnet stå i plaströren ett dygn. På vardagarna i lägenheter står det sällan så länge.

Kommunerna sköter tillsynen av dricksvattnet

Sverige har ingen samlande myndighet som ansvarar för tillsynen av dricksvatten. Det gör varje kommun för sig. Kommunerna får lita till rörbranschen som i sin tur får lita på plaströrstillverkarna.

Simone Söderhjelm