Luftföroreningar lika farliga som rökning

Bilavgaser orsakar lika många dödsfall som rökning

HÄLSA

Att andas in luft förorenad av bilavgaser, förbränd olja och annat bränsle är lika farligt för hjärtat som att vara rökare.

Även risken för blodpropp i hjärnan ökar, liksom risken att få lungcancer, av att andas luft förorenad av förbränningsavgaser.

Det visar några olika studier.

Sambandet mellan hjärtsjukdom och luftföroreningar visar amerikanska forskare som studerat det i 16 år och undersökt dödsorsaken hos 500 000 personer.

Det skriver Svenska Dagbladet idag.

De som bodde i områden med hög luftförorening ökade risken för hjärtsjukdomar med 31 procent.

Om man någon gång under sitt liv varit rökare ökar risken för hjärtsjukdom med 33 procent enligt studien, alltså obetydligt mer.

Det är de fina partiklarna som bildas vid förbränning man tror är de farligaste.

Mycket kommer från bilavgaser. Avgaserna och sotet sätter sig i lungvägarna där de kan orsaka lunginflammation som sedan ger upphov till sjukliga förändringar på hjärtat.

Giftigare luft i södra Sverige

I den amerikanska studien visade forskarna att medelvärdet av de fina partiklarna i 51 amerikanska storstäder var 17, 1 mikrogram per kubikmeter luft.

I Stockholm är motsvarande siffra 10 mikrogram per kubikmeter luft, skriver SvD.

- Halterna består till stor del av vi kallar bakgrund. Den utgörs av partiklar som kommer från övriga Europa. Därför blir bakgrundshalterna högre i södra delen av landet än i den norra, förklarar Tom Bellander, docent, verksam vid Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting för tidningen.

Inga liknande undersökningar har hittills gjorts i Sverige. Nu har dock en grupp vid Arbets- och miljömedicin planer på att undersöka motsvarande samband i Stockholms län. Men andra studier i Sverige har visat att fallen av lungcancer blir fler i miljöer med höga halter av luftföroreningar.

En engelsk undersökning, publicerad i tidskriften Stroke, visar att även blodpropp i hjärnan blir vanligare hos människor som lever i en luftförorenad miljö.

Simone Söderhjelm

ARTIKELN HANDLAR OM