Dementa ska inte få bromsmedicin

Husläkare avråds från att skriva ut läkemedel

HÄLSA

Bara två av tio demenspatienter får prova bromsmediciner.

Och de kan bli ännu färre.

- Nu avråds husläkare att skriva ut dem. Det är diskriminering, säger professor Bengt Winblad, landets främste demensforskare.

Södra läkemedelskommittén i Stockholm ska råda andra läkare i medicinfrågor.

I höstas hamnade kommittén i blåsväder när den kallade alzheimer för modesjukdom och hävdade att sprit var bättre än demensmediciner. Efter kraftig kritik - och en anmälan om diskriminering av patientgrupp - kom en ursäkt.

Kritiseras - igen

Men nu får kommittén ny kritik.

Orsaken är att man publicerat "Kloka listan" från Läksak, Stockholms läns landstings medicinska expertorgan. I listan rekommenderas inte en enda av medicinerna mot demens.

- Det är inte klokt. Medicinen är dyr men den skjuter upp ännu dyrare institutionsvård och ger något som inte kan mätas i pengar - livskvalitet, säger professor Bengt Winblad vid Huddinge sjukhus.

Agneta Nordberg är professor och ordförande i Läksaks expertgrupp för geriatriska sjukdomar. Hon anser att patienter med liknande sjukdomar där ingen annan behandling finns bör få prova medicin.

Men Kloka listan rekommenderar ju inte medicinerna?

- Expertgruppen är rådgivande men det behöver inte betyda att de som beslutar tar råd.

"Håller inte"

Agneta Nordberg understryker att listan bara gäller Stockholm där det är sagt att husläkarna ska remittera demenspatienter till specialister. En förklaring som, enligt Bengt Winblad, inte håller.

- Flertalet patienter når tyvärr aldrig längre än till sin husläkare och det gäller även Stockholm.

I dag får bara två av tio svenska demenspatienter prova bromsmediciner.

"Det är förnedrande"

- Det är förnedrande mot alla som dagligen kämpar för utredning, diagnos och behandling, säger Krister Westerlund, ordförande i Alzheimerföreningen i Sverige.

Stina-Clara Hjulström, ordförande i Demensförbundet, medger att medicinerna inte hjälper alla.

- Men som alla andra patientgrupper borde även dementa få chansen att prova.

Anhöriga vårdar 2 av 3 dementa

Britt Peruzzi