"Hårsprej livsfarlig för hälsan"

Naturskydds- föreningen: Hårprodukter är cancerfram- kallande

HÄLSA

Du kan dö av hårsprej.

Nu varnar Svenska Naturskyddsföreningen för cancerframkallande kemikalier i vanliga hårprodukter.

Foto: Börje Thuresson
Hårprodukter som sprej, gele och skum kan vara cancerframkallande.

Vanliga hårprodukter innehåller kemikalier som är farliga både för miljö och hälsa, hävdar Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, i sin nya kampanj.

Kampanjen grundas på en undersökning där föreningen har testat och poängsatt 38 hårgeléer, sprej och skum.

38 produkter – men ingen får helt godkänt.

I 31 av produkterna fanns en eller flera misstänkta cancerframkallande eller allergiframkallande substanser, skriver SNF i rapporten.

39 substanser ska ha miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Dessutom ska vissa av produkterna vara farlig för vattenlevande organismer. Enligt SNF är effekterna av många av ämnena sedan tidigare helt okända.

Läkemedelsverket tveksamt

Bleknings- och färgningsprodukter uppges vara de starkaste produkterna. Men i rapporten hävdar SNF även att hårstyling är en potentiell hälso- och miljöfara.

Men det håller inte Läkemedelsverket med om.

– Jag hittar ingenting som gör att jag säger oj. Många av de ämnen som Naturskyddsföreningen inte hittat finns i våra databaser, och hade de varit så farliga skulle EU:s vetenskapliga kommitté ha förbjudit dem direkt, säger Gunnar Guzikowski på Läkemedelsverket till DN.

Utredning ska presenteras

Läkemedelsverket har som uppgift att kontrollera att de hygienprodukter som säljs på den svenska marknaden inte är hälsofarliga.

Men hur produkterna påverkar miljön har man hittills inte undersökt. Därför har Läkemedelsverket fått i uppdrag att lämna förslag till förbättringar av tillsynen.

Den utredningen presenteras den 1 juli i år, skriver DN.

Undersökta produkter

SNF delar upp de undersökta hårprodukterna i tre kategorier: Minst dåliga, sämre, sämst.

Nicklas Hermansson