Skatt på fett ska få britter att äta rätt

Tony Blair vill ha fettskatt – och nye kd-ledaren är inne på samma linje

HÄLSA

Storbritanniens Labourregering vill införa en straffskatt på skräpmat.

I Sverige är det möjligt att göra detsamma, och Alf Svenssons efterträdare Göran Hägglund, kd, är inne på den linjen:

– Straffbeskatta sånt som är onyttigt, eller sänk momsen på det som är nyttigt.

Över hälften av aftonbladet.se:s läsare tycker detsamma.

40 procent av Sveriges vuxna män är överviktiga, och en tredjedel av kvinnorna. Dessutom är 10 procent feta. Under de senaste 20 åren har övervikten ökat stadigt.

Problemen ser liknande ut i Storbritannien, och därför överväger Labourregeringen – med Tony Blair i spetsen – att införa straffskatt på skräpmat.

Aftonbladet.se ställde frågan om Sverige bör göra detsamma. Drygt hälften är för, nästan 53 procent tycker att det är en bra idé.

Den tillträdande kd-ledaren Göran Hägglund tror också att det är ett sätt att komma tillrätta med vår livsstil.

– Det här är ju ett jättelikt problem, säger han. Vi lever på ett sådant sätt att vi inte kommer att ha råd att erbjuda alla en värdig vård i framtiden.

Projekt på Livsmedelsverket

Vid årsskiftet fick Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet regeringens uppdrag att ta fram ett underlag till en handlingsplan för goda matvanor och fysisk aktivitet.

Den 30 december i år ska underlaget lämnas till regeringen. Först därefter kan regeringen föreslå förändringar, som exempelvis att införa punktskatter på vissa matvaror.

– Vi funderar på hur det skulle fungera med punktskatter, säger Annika Solström, chefsnutritionist på Livsmedelsverket. Man skulle vara tvungen att höja priset väldigt mycket på till exempel choklad och chips för att folk ska köpa mindre av det.

Hon påpekar att det viktiga inte är det faktiska priset, utan hur konsumenterna upplever det.

– Godis kostar kanske 89 kronor kilot och frukten 14,90 kilot, ändå upplever man att det är dyrt att äta nyttigt.

Hon är dock tveksam till att det går att införa straffskatt på dålig mat – de praktiska problemen är för stora.

Några problem ett sådant förslag skulle möta är hur man definierar "skräpmat", vilken typ av socker som ska beskattas – det finns socker i både läsk och juice – och om råvaran i sig ska beskattas, eller slutprodukten.

Inga hinder

Enligt finansdepartementet finns det inga juridiska hinder för att införa vissa punktskatter, så länge de svenska varorna beskattas likadant som varor importerade inom EU.

”Ät mindre – spring mer”

Bantningsprofessor Stephan Rössner tror dock inte på förslaget:

– Det enda som kan få folk att ändra matvanorna är krig, missväxt eller någon annan katastrof. Och det är inte så sannolikt här.

Han påpekar att mysteriet kring övervikt och ohälsa är löst för länge sedan:

– Det handlar om att käka mindre och springa mer, summerar han.

Karin Klarström