Nytt hopp kunna läka förstörda leder

Genombrott i vården av reumatiker – förstörda leder och brosk reparerar sig själva

HÄLSA

Kronisk ledgångsreumatism kan inte bara bromsas upp utan också börja gå tillbaka, visar en ny forskarstudie.

Hos var tredje patient som behandlades med två läkemedel samtidigt återhämtade sig lederna något och hos åtta av tio bromsades lednedbrytningen upp helt.

Bakom de nya rönen, som publiceras i medicintidskriften Lancet, står en forskargrupp ledd av professor Lars Klareskog vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

De har i den så kallade Tempostudien studerat sjukdomsaktiviteten och röntgenförändringarna hos 682 kroniska ledgångsreumatiker från närmare 100 behandlingscentra i Europa (däribland Sverige) och i Australien.

Patienterna var svårt sjuka när behandlingen började och hade haft kronisk ledgångsreumatism i mellan ett halvår och 20 år. De behandlades slumpvis med läkemedlet etanercept (under namnet Enbrel), metotrexat eller både preparaten tillsammans.

Gick tillbaka

Alla tre behandlingsalternativen bromsade upp ledförstörelsen, men det var kombinationsbehandlingen som var effektivast, visar ettårsuppföljningen av den treåriga studien.

Hos 80 procent av de patienter som fått både preparaten bromsades ledförstörelsen upp helt, de hade inga ledförändringar efter ett års behandling. Och det intressanta i studien är att nedbrytningen av brosk och ben minskade hos var tredje patient i kombinationsgruppen, om än i blygsam omfattning.

- Vi kan för första gången i en stor kontrollerad studie visa att ledförstörelsen kan gå tillbaka lite grann. Resultaten är tydliga och statistiskt säkerställda, säger Lars Klareskog till TT.

Inga nya eller oväntade biverkningar rapporterades och behandlingen med båda läkemedlen samtidigt gav inte några fler biverkningar.

Möjligt läka leder?

Studien visar enligt Klareskog att det oftast räcker med att använda ett preparat, metotrexat eller något annat likvärdigt läkemedel, vid behandlingen av kroniska ledgångsreumatiker.

- Det räcker för väldigt många, vi prövar det i första hand, säger han. Om det inte fungerar bör man överväga kombinationsbehandling, och studien visar att den kommer att kunna hjälpa betydligt fler patienter än i dag.

Klareskog betonar att de flesta patienter, trots de goda resultaten i studien, har fortfarande kvar svullnad och ömhet i sina leder, och mycket forskning återstår innan dessa kan få lindring.

Han hoppas att de nya rönen - att det kan vara möjligt att reparera ledskador - ska ge ny skjuts åt den forskning som är inriktad på att läka leder. Den typen av grundforskning bedrivs bland annat i Lund.

- Det är viktigt att stärka den forskningen. Man kan nu börja pröva en helt ny typ av biologiska principer för hur man kan få leder att läka ut.

fakta/ ledgångsreumatism

P O Lindström/TT

ARTIKELN HANDLAR OM