Män med alzheimer lever kortare

Ny studie: Kvinnors livslängd längre efter diagnos

HÄLSA

Män med demenssjukdomen alzheimer lever kortare tid efter fastställd diagnos än kvinnor med samma diagnos. Åtminstone enligt en studie gjord på cirka 23 000 personer, äldre än 60 år, och bosatta i trakterna i och kring Seattle i USA. Studien presenteras i tidskriften Annals of Internal Medicine

Drygt 500 personer i den studerade gruppen fick diagnosen Alzheimers sjukdom under perioden 1987-1996. Männens återstående medianlivstid var då 4,2 år medan den var 5,7 år bland kvinnorna.

Kunskaperna om patienternas förväntade livslängd är viktig för planeringen av de demenssjukas framtida vård, skriver Dagens Medicins nätupplaga.

TT