Alla färger hänger ihop – två och två

HÄLSA

När alla färger reflekteras samtidigt blir det vitt. Men det gäller även vissa färger, två och två.

Komplementfärger Dessa färger hänger ihop: gul och violett. Blå och orange. Röd och grön.

– Alla färger hänger ihop parvis kring en slags vit mittpunkt, säger fysikern Pehr Sällström.

De kallas komplementfärger. Om man tittar intensivt på en färgad yta och sedan blundar ser man samma kontur - fast i komplementfärgen. Det är ett bra knep om man vill veta vilken den dominerande färgen är på ett föremål.

Modern färgterapi

Färgterapi har länge ansetts flummig och ovetenskaplig. Orsaken är att behandling med färgade väggar inte ger någon bestående effekt - bara så länge man befinner sig i rummet. Där arbetar man med reflekterat ljus.

Modern färgterapi utnyttjar i stället själva ljuset som direkt får träffa kroppen. Tanken är att ljus av olika våglängder har effekt på molekylerna i cellerna och skapar en balans. Man sitter i ett rum och belyses med ljus av varje våglängd, i tur och ordning. Ljuset är ett flöde av ljuspartiklar, fotoner. De transporteras som vågor. Ju kortare våglängd desto högre frekvens och högre energi.

Läs också