Män kan bli sterila av klamydia

Oklart varför – ny studie ska göras

HÄLSA

Även män kan bli sterila av klamydia. Tidigare trodde man att bara kvinnor drabbades. Det visar forskning vid Umeå universitet.

Forskare har studerat 244 par som sökt hjälp vid fertilitetskliniken vid Norrlands universitetssjukhus och som länge hade försökt, men inte lyckats bli med barn.

De fann att chanserna till en graviditet var hela 33 procent lägre hos de par där mannen var eller tidigare hade varit smittad med klamydia jämfört med par där mannen aldrig haft könssjukdomen.

Studien presenteras i det kommande numret av medicintidskriften Human Reproduction.

Vet inte varför

Riktigt vad det är som gör att klamydia påverkar en mans förmåga att göra en kvinna gravid är oklart. En ny studie pågår och väntas bli klar om ungefär en månad.

– Men det man kan se från tidigare studier är att det kan finnas en påverkan på spermiernas rörlighet och på mängden spermier. Det kan också finnas vita blodkroppar i sädesvätskan som påverkar spermierna, säger Annika Idahl, läkare och doktorand vid avdelningen för klinisk obstetrik och gynekologi vid universitetssjukhuset i Umeå.

– Sannolikt är det inte en enskild orsak utan det kan finnas kombinationer av flera orsaker, säger hon.

Bar på en aktiv sjukdom

Nästan var fjärde infertil kvinna och var femte infertil man i studien bar på antikroppar som påvisar en tidigare eller en pågående klamydiainfektion. Det kan jämföras med drygt 15 procent bland paren i en jämförelsegrupp som blivit gravida utan problem. Och trots att ingen person i studien kände några symtom på klamydia visade det sig att mer än 13 procent av de ofrivilligt barnlösa personerna som hade bakterieantikroppar faktiskt också bar på en aktiv sjukdom.

Par som vill ha barn bör testa sig

Forskarna rekommenderar nu att alla par som söker behandling för sin barnlöshet rutinmässigt ska testas för klamydia, både mannen och kvinnan.

– Om man tar provet kan man få en fingervisning om chansen att lyckas bli gravid. Men än så länge vet vi inte säkert vad som man ska göra åt det, vad som är behandlingen, säger Annika Idahl.

Antibiotika hjälper mot en aktiv klamydiainfektion, men det är ännu oklart om antibiotika även skulle kunna hjälpa personer som bara bär på antikroppar.

De senaste åren har antalet fall av klamydia ökat i Sverige. Förra året rapporterades nästan 27000 nya fall, vilket gör klamydia till den i särklass vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen.

Över 26 000 smittades förra året

Sara Rosén/TT