Viagra - ett universalmedel

Nu testas det mot hjärt-kärlsjukdomar

HÄLSA

Det finns ett starkt samband mellan bristande sexuell förmåga och hjärt-kärlsjukdomar.

Forskare ska därför testa om ett visst kosttillskott eller medicin mot impotens också kan användas för att förbättra blodkärlen.

Potens- medlet kan hjälpa mot hjärt- kärlsjukdomar.

Inom kort ska till exempel ett svenskt kosttillskott testas vid Karolinska Universitetssjukhuset på 40 män och 40 kvinnor som har besvär med sexlivet. Tillverkaren, som också sponsrar studien, är troligen mest intresserad av medlets effekter på försökspersonernas sexuella förmåga, medan försöksledaren själv personligen är mest nyfiken på medlets effekter på blodkärlen.

Kan förbättra kärlfunktionen

– Komponenterna i det här pillret har i alla fall teoretiska effekter på kärlfunktionen, säger docent Stefan Arver, chef för andrologiskt centrum.

Det är möjligt att en eventuell förbättrad sexuell förmåga bara speglar det faktum att kroppens blodkärl fungerar bättre.

Det har länge varit känt att män med sjukdomar som rör blodkärlen också löper en större risk än andra att drabbas av impotens. Högt blodtryck, åderförkalkning och diabetes är exempel på typiska kärlsjukdomar, och länge ansågs den ökade impotensrisken hänga ihop med medicinering mot dessa sjukdomar. I dag ses erektionsproblem snarare som ett tecken på att någonting har hänt med kroppens blodkärl, till exempel att det innersta cellagret (endotelet) är på väg att ta skada.

Påverkar kärlväggar

Läkemedel mot impotens, med Viagra som det kanske mest omtalade exemplet, påverkar endotelet.

– Om det är så att hypertonisjukdomen (högt blodtryck) har sin grund i en delvis störd kärlfunktion och man har ett läkemedel som riktar in sig på just detta – är det då så att man kan få positiva långtidseffekter på kärlväggen genom att behandla med en låg dos av preparatet? säger Stefan Arver, som planerar en annan studie för att undersöka frågan.

Ett par hundra män med nydiagnostiserat högt blodtryck är tänkta att delta. De ska få en låg dos potensmedel och sedan jämföras med en kontrollgrupp som fått sockerpiller (placebo).

Sara Rosén/TT