Allt fler barn får högt blodtryck

Barn drabbas av vuxen- sjukdomar.

HÄLSA

En amerikansk studie visar att barns genomsnittliga blodtryck har stigit de senaste tio åren. Orsaken sägs vara att allt fler barn är överviktiga.

-Oroväckande, anser professor Stephan Rössner.

Foto: AP
Allt fler barn rör sig för lite och äter för mycket.

Högt blodtryck ökar risken för hjärtsjukdomar, åderförkalkning och hjärnblödning.

Forskarna vid Tulane University i New Orleans har följt 5 582 barn i åldrarna åtta till 17 år som hälsoundersökts 1988-1994 och 1999-2000.

Barnen i den tidigare gruppen hade i genomsnitt 58,4 mm Hg i diastoliskt blodtryck (som visar trycket på kärlen mellan hjärtslagen), och 104,6 mm Hg i systoliskt blodtryck (trycket då hjärtat slår). Barnen i den senare gruppen hade 61,7 mm Hg i diastoliskt tryck och 106 i systoliskt.

Allt fler överviktiga

Under samma period hade andelen överviktiga barn i gruppen ökat från 11,7 till 16,3 procent.

- Ökningen av barns genomsnittliga blodtryck som studien visade kan tyckas liten, men den kan få allvarliga konsekvenser, säger dr Jeffrey Cutler, som ledde forskningen.

Stephan Rössner, överviktsexpert och professor vid Huddinge universitetssjukhus, anser att det studien visar är oroväckande.

Inga studier i Sverige

- Det finns så vitt jag vet inga liknande studier som gjorts i Sverige, men det är rimligt att anta att resultatet skulle bli detsamma. Övervikten hos barn ökar dramatiskt, och i kombination med att de rör sig mindre och äter onyttigt kan det leda till högre blodtryck.

Hans råd till Sveriges föräldrar är kort och koncist:

-Låt barnen springa mer och äta mindre.

Studien publiceras i Journal of the American Medical Association.

Karin Poring