Har du försökt gå ned i vikt?

Var med i Hälsas enkät

HÄLSA

Svara på tre frågor

På fråga 1 och 3 kan du bara ange ett svarsalternativ. På fråga 2 vill vi att du svarar ja eller nej på samtliga alternativ som listas.