Impotens en chock för mannen

Svårt psykiskt lidande förknippat med potensproblem, visar ny studie

HÄLSA

Att bli impotent är en mycket större chock för mannen än man tidigare har trott. Det visar en ny studie, enligt British Medical Journal.

När potensen sviktar sjunker hela självbilden hos mannen. Flera män har uttryckt att de inte längre ser någon anledning att leva, när de har drabbats av impotens.

Det visar en färsk brittisk studie, som publiceras i British Medical Journal.

– Jag kom till en punkt där jag kände att det inte var någon vits, jag kunde inte leva på det här sättet, säger en 46-årig man som deltog i undersökningen.

40 män har djupintervjuats

De två forskarna John Tomlinson och David Wright har djupintervjuat 40 män i åldrarna 22–72 år. Alla män deltog i behandling för impotens vid manskliniken på Royal Hampshire County Hospital, och samtliga hade försökt med Viagra.

Intervjuerna ger en svårare bild av hur männen upplever problemen än forskarna väntade sig.

– Deras manlighet får ett hårt slag, och de känner att deras värde sjunker, både i förhållande till partnern och till arbetsplatsen, skriver forskarna i tidskriften.

Ingen respekt för den impotente

Det faktum att impotens är ett återkommande skämt i exempelvis tv-program och på arbetsplatserna bidrar till känslan att manligheten hänger ihop med förmågan att få erektion, visar studien.

– Om jag skulle träffa en jättevacker kvinna, tänker jag att det inte är någon poäng att uppvakta henne. Jag kan ju inte göra någonting i alla fall. Ingen har någon som helst respekt för dig om du inte kan få den att stå, säger en av männen.

Hälften besvikna på Viagra

Det visade sig att samtliga män hade otroligt höga förväntningar på den potenshöjande medicinen Viagra.

För ungefär hälften av männen gav medlet önskad effekt, men för andra halvan hände ingenting alls. För dem blev besvikelsen desto större.

Karin Klarström