"Läsk kan ge cancer i strupen"

HÄLSA

Att dricka läsk ökar risken för strupcancer.

Det hävdar ett indiskt läkarteam.

- Knappast troligt, men det kan visa på ett riskbeteende, säger Håkan Mellstedt, professor i onkologi.

Det är ett forskarteam på Tatasjukhuset i Indien som har hittat ett samband mellan ökningen av läskdrickande de senaste 15 åren och en ökning av antalet strupcancerfall i USA.

Magsäcken töjs ut

Teamet fann att ökningen av cancerfall följde det ökade läskintaget och säger sig ha hittat en biologisk förklaring: att kolsyran genom att spänna ut magsäcken skulle få maginnehållet att rinna tillbaka upp i matstrupen.

- Spontant så låter det mycket egendomligt, säger professor Håkan Mellstedt på Karolinska institutet.

Att det skulle finnas ett biologiskt samband mellan kolsyrad läsk och frekvensen av strupcancer är inte troligt, säger han.

Kan bero på livsstil

- Det kan däremot finnas andra samband som har betydelse. Kanske är det så att de som dricker mycket läsk äter onyttig och fet mat.

- Det kan också finnas ett samband mellan deras livsstil och rökning, vilket är den faktor som slår igenom mest när det gäller risken att få strupcancer, säger Håkan Mellstedt.

Katrin Krantz