Unga män dricker mest

– och ökningen fortsätter

HÄLSA

Konsumtionen av alkohol ökar.

Och storkonsumenterna är ungdomar i åldern 18–25 år.

– Det värsta är att det här ser ut att bara vara början, säger alkoholforskaren Håkan Leifman.

Håkan Leifman.

Håkan Leifman räknas som Sveriges ledande specialist när det gäller att beräkna den svenska alkoholkonsumtionen.

– Ökningstakten har varit kraftig hela tiden sedan Sverige gick med i EU och tillgängligheten ökade. Men den största ökningen har vi sett under de senaste tre åren, säger han.

– I genomsnitt dricker vi nu 10,3 liter ren alkohol per år och det blir snabbt mer. Inget talar för att det minskar framöver.

Vem dricker mest?

– Unga vuxna i åldrarna 18–25 år. Den storsta konsumtionen har män i åldern 24–25 år. De dricker ungefär en liter sprit i veckan i genomsnitt. Kvinnor har sin topp något tidigare. De dricker mest när de är kring 20 år.

– Den stora hälsofaran är att unga dricker så stora mängder när de dricker.

När kommer ökningen att plana ut?

– Det finns inget som tyder på att ökningen avtar. Som det ser ut nu fortsätter alkoholkonsumtionen att öka. Efter skatteminskningarna i Danmark ökade konsumtionen igen och sedan har vi de nya EU-länderna i Baltikum vilket ytterligare ökar tillgången på billig sprit.

Läs också: