Amerikanska forskare varnar för läkare med slips

HÄLSA

Bär din läkare slips? Då bör du se upp.

Närmare hälften av de till synes oskyldiga plaggen bär på smittosamma bakterier.

Det visar ny amerikansk forskning.

Upptäckten gjordes nyligen på ett sjukhus i New York. Ett forskarteam tog sig an uppgiften att samla in slipsar som burits av personal i olika positioner.

Bland bärarna fanns bland annat läkare, deras assistenter och säkerhetspersonal.

Värst drabbade var läkarnas slipsar.

Närmare hälften bar på smittosamma bakterier.

Bland säkerhetspersonalens slipsar var bara en åttondel ”smittade”.

Forskarna menar nu att det kanske är dags att slopa slipsen helt hållet.

– Läkare och sjukhusledning uppmuntrar personalen att bära slips i syfte att vinna patientens förtroende, men när de gör detta, underlättar de också spridandet av smittosamma organismer, säger Dr Steven Nurkin som ingår i forskarteamet till BBC.

Används ofta men tvättas sällan

Frågan om slipsens existens är inte ny.

Förra året föreslog en skotsk läkare att slipsen skulle få stryka på foten för den mer klassiska, praktiska och mindre bakterieutsatta flugan.

– Det skulle kunna vara början på en helt ny trend, sade han då till BBC.

Anledningen till slipsarnas benägenhet att inhysa bakterier är att de ofta används men sällan tvättas.

Per Mattsson