Spriten är en fest - i tidningar och tv

"Nästan alla bilder glorifierar alkoholen"

Foto: lotte fernvall
”Ta ert ansvar”. Barn och ungdomar påverkas väldigt mycket av den bild de får av alkohol i medierna, säger mediegranskaren Jessica Sandberg hos Ungdomens nykterhetsförbund.
HÄLSA

Livsstilsmagasinen som vänder sig till ungdomar innehåller många bilder av alkohol.

- Det upprörande är att tidningarna väljer att så gott som alltid enbart förmedla en positiv bild av alkohol, säger mediegranskaren Jessica Sandberg.

Foto: kanal 5
Fyllefest i ”Big Brother”.

Jessica Sandberg är projektledare för Ungdomens nykterhetsförbunds mediegranskande sajt Sanning & Konsekvens.

I samarbete med Aftonbladet har man där genomfört två större granskningar under våren: av landets nio största livsstilsmagasin och dokusåpan Big Brother.

– Livsstilsmagasinen publicerar väldigt ofta vimmelbilder med kändisar som skålar. Jag tycker att både tidningarna och kändisarna borde tänka över vilka signaler de sänder ut med detta, säger mediegranskaren Jessica Sandberg.

– I dokusåporna förekommer alkohol hela tiden och alltid i positiva sammanhang. Om något ska hända i Big Brother skyfflar programmakarna in alkohol.

– De borde fundera över att en stor del av publiken är barn. Jag har fått rapporter om att barnen till och med börjat leka spritfest på dagis efter att ha sett dokusåpor.

Hur ser utvecklingen ut?

– De senaste åren har det skett en stor förändring. Alkohol har blivit normen och finns överallt. Liberaliseringen har gått snabbt. Ingen ifrågasätter alkohol. Alkoholen blir också allt vanligare i tidningar som vänder sig till ungdomar under 18 år. Den förändrade attityden till alkohol märks mycket tydligt i massmedierna. Vi har till och med fått reklam för vin och öl.

Är det enbart massmedierna som är boven?

– Naturligtvis inte. Alla har ansvar, inte minst föräldrarna. Men barn och ungdomar påverkas väldigt mycket av den bild som förmedlas av alkohol i massmedierna. Medierna måste vara självkritiska och fundera över vad det är för signaler de förmedlar.

Ni har också granskat Aftonbladets löpsedelar?

– Det stämmer. Vi tycker att det är för mycket alkohol på löpsedlarna. Väldigt ofta är det till exempel vintester. Den förklaring vi fått av Aftonbladet är att det handlar om konsumentjournalistik, men vi anser att till skillnad mot konsumentupplysning om till exempel bilar och möbler så kan vin orsaka problem. Därför vill vi se mer återhållsamhet. Vi skulle till exempel gärna se en varningstext i samband med vintester.

Tidigare artiklar:

Thomas Gustafsson, Britt Peruzzi