Det är du som lär dina barn dricka

"Det viktigaste är vad du gör - inte vad du säger"

HÄLSA

När ungdomar lär sig handskas med alkohol är det oftast föräldrarna som fungerar som förebild.

- När ungdomar får alkoholproblem är det därför egentligen inte enbart ett ungdomsproblem utan även ett vuxenproblem, säger alkoholforskaren Hanako Sato.

Foto: lotte fernvall
gör som föräldrarna Det är fest och glädje - och sprit. Ungdomars attityd till alkohol påverkas inte av föräldrarnas förmaningar utan deras beteende - de unga gör som sina föräldrar.
Foto: Lotte Fernvall
Hanako Sato.

Läs också:

Ring ikväll

och ställ frågor till folkhälsominister Morgan Johansson. Tel nr: 08/600 06 11, 600 06 12

9 tips till oroliga föräldrar

Britt Peruzzi, Thomas Gustafsson