Alkoholskadorna kommer tidigt

Många ungdomar drabbas, enligt läkaren

HÄLSA

Alkoholskadorna skjuter i höjden – och flera skador grundas redan i ungdomsåren.

– Det finns ingen del av kroppen som inte tar stryk. Alkohol är skadligt för alla kroppens vävnader, säger Sven Andréasson, alkoholläkare och docent på Karolinska institutet.

Foto: lotte fernvall
Sven Andréasson.

Varje år dör 5 000-6 000 svenskar av alkohol. Orsakerna är akuta olycksfall, misshandel, försämrad prognos för andra sjukdomar, alkoholförgiftning, självmord och trafikdöd.

De senaste två åren har kurvan för alkoholskador skjutit i höjden. Bukspottkörtelinflammation har ökat, från 1 397 fall år 1997 till 1 681 fall under 2003. Och skrumplever har, i Stockholms län som fört statistik, ökat med 40 procent på sex år.

– Man får ofta första stadiet, förfettning, redan vid ganska beskedlig konsumtion, säger Sven Andréasson som menar att flera av sjukdomsproblemen är riskfyllda att få redan i unga år.

- Redan vid måttliga mängder kan psykiska effekter öka benägenheten för depression och ångest, självmordstankar och risk för självmord.

Risken för beroende är det värsta

Enligt alkoholläkaren är det största problemet med ungdomarnas stigande alkoholintag att de anlägger en alkoholvana som innebär stora akuta risker under ett antal år och klar risk att utveckla ett beroende.

- Beroendet är vanligast i den här åldersgruppen. De flesta kommer förbi det när de börjar jobba eller bildar familj men en del klarar inte av det utan fastnar i ett barnsligt sätt att leva.

– Med detta följer alla sociala effekter. De sumpar en del livschanser i ett skede när mycket ska göras – man ska kvalificeras, få jobb, bilda relationer. Även om de lugnar sig senare har de sumpat en del chanser och får en sämre livsutveckling än de skulle ha fått annars.

Identifierar sig inte med alkisen

Antalet patienter som vårdats i öppen eller sluten vård för alkohol- eller narkotikaberoende eller båda har ökat från 12 392 till 19 212 de senaste sex åren. Mest ökar öppenvården.

Men samtidigt som det blivit mer accepterat att söka hjälp är många omedvetna om allvaret.

- Inte många ungdomar identifierar sig med alkoholisten på parkbänken.

Thomas Gustafsson, Britt Peruzzi

ARTIKELN HANDLAR OM