Föräldrarna enda hoppet för de yngsta

Den positiva trenden på väg vända, befarar experten

HÄLSA

Samtidigt som äldre ungdomar dricker alltmer alkohol har alkoholkonsumtionen bland yngre tonåringar gått ner de senaste tre åren.

Nu är detta kanske på väg att ändras:

- Den ökade tillgängligheten av alkohol kan leda till en katastrofal utveckling av drickandet bland de yngsta, säger Jörgen Larsson, expert på ungdomsdrickande.

Jörgen Larsson.

Jörgen Larsson är chef för ungdomsarbetet inom STAD-projektet som arbetar med förebyggande insatser inom alkohol, narkotika och tobak riktat mot tonåringar.

– De senaste tre åren har alkoholkonsumtionen minskat bland femtonåringar. Trenden för de yngsta är alltså tvärt emot de äldre ungdomarna, säger han.

– Samtidigt har flickor ökat sin del av konsumtionen bland de yngsta vilket är en stor förändring.

Enligt Jörgen Larsson finns det tre faktorer som styr hur barn i 15-årsåldern dricker: föräldrarna, tillgängligheten och priset.

Hur har föräldrarna påverkat barnens drickande?

– Föräldrar har blivit mer vakna och tillåter inte lika mycket i dag som tidigare. Föräldrar i dag är mer upplysta.

Vad betyder priset och tillgängligheten?

– De senaste åren har det blivit svårare för barn att få tag i alkohol och därför har drickandet planat ut och till och med minskat något. Men nu när tillgängligheten ökar igen ser vi hur detta vänder. I Skåne där det numera finns tillgång till billig sprit från Danmark ökar femtonåringar sitt drickande. Deras konsumtionsökning är nu lika stor som för äldre ungdomar.

Hur ser du på utvecklingen?

- Det finns stor anledning till pessimism. I Nordsverige ser vi nu samma utveckling som i Skåne som en följd av billig sprit från Finland. I Stockholmsområdet sker troligen samma sak när billig sprit kommer från Baltikum. Alkoholpolitiken gör alltså inget för att stoppa barnens drickande. Nu får vi lita till föräldrarna.

Thomas Gustafsson, Britt Peruzzi