Är du alkoholberoende?

Svaret får du efter att ha besvarat nedanstående

HÄLSA

Om du svarar ”ja” på tre av dessa sju frågor är du alkoholberoende.

1. Har du under det senaste året ibland druckit mycket mer alkohol än du egentligen hade tänkt dig?

2. Har du under det senaste året gjort något försök att begränsa ditt drickande men misslyckats?

3. Har du under det senaste året ägnat en stor del av din tid åt att dricka, vara berusad eller återhämta dig från berusning?

4. Har du under det senaste året avstått från att arbeta, ägna dig åt din familj, dina vänner eller viktiga fritidsintressen för att i stället dricka?

5. Har du under det senaste året fortsatt att dricka, trots vetskap om att det orsakar problem med andra människor eller att det orsakar psykiska besvär eller sjukdom?

6. Har du under det senaste året märkt att du behöver dricka mycket mer för att bli påverkad än vad du behövde tidigare?

7. Har du under det senaste året någon gång drabbats av fysiska eller psykiska besvär när du avbröt ditt drickande, exempelvis skakningar, illamående eller ångest?

Källa: Alkoholprofilen/Alkoholkommittén