”De sköter sitt jobb och lyckas lura omgivningen”

Alkoholisten har ofta ett servicejobb, enligt experten

HÄLSA

Den nya alkoholismen syns inte på utsidan.

– Många lyckas till och med sköta jobbet och lura omgivningen, säger Andi Österlund, chefssjuksköterska på EWA-mottagningen som tar emot kvinnor med alkoholproblem.

Foto: lotte fernvall
Andi Österlund.

Behandlingen på mottagningen i Stockholm är individuell – terapisamtal, akupunktur eller avgiftningsmedicinering. Tre av fyra patienter uppskattas vara nyktra när de skrivs ut.

– Det första mötet känns ofta skuldbelagt. Man har gjort bort sig, blivit upplockad av polisen i en snödriva, hoppat i säng med fel karl eller ramlat och hamnat på akuten, säger Andi Österlund.

Vilket är det primära målet?

– För vissa totalnykterhet, för andra en normal inställning. Jag hade en patient som gick på lärarhögskolan och sa att det var helt OK att komma full till föreläsningarna.

Hur är en typisk alkoholist?

– Han eller hon har ofta ett serviceyrke. Vi har flygvärdinnor, vårdpersonal, journalister och it-folk som satsar hårt på sitt arbete. Deras yttre är städat och perfekt. Du skulle aldrig kunna peka på personen och säga ”Där går en alkoholist”.

Hur ska vi stoppa det ökande drickandet?

– Politikerna måste uppmärksamma hur stort problemet blivit. Och med den ökade tillgängligheten inom EU kan siffrorna fortsätta att stiga länge till.

Thomas Gustafsson, Britt Peruzzi