Avgaser skadar ungas lungor för livet

Ny forskning: Ungdomar kan dö för tidigt på grund av den smutsiga luften

HÄLSA

Boston

Luftföroreningar hämmar utvecklingen av tonåringars lungor.

De får sämre förmåga att ta upp syre och skadorna blir bestående i vuxen ålder.

Det visar en långtidsstudie i USA, den första i sitt slag.

Eftersom man inte kan låta bli att andas in den smutsiga luften går det inte att jämföra med de skador som rökare får, anser James Gauderman som lett studien från University of Southern California i USA.

- Rökare kan ju rådas att sluta.

Forskarna följde nästan 1 800 barn i ett tiotal samhällen i södra Kaliforniens storstadsområde med bland annat Los Angeles och San Diego. Studien visar att den nuvarande kontrollen av luftnedsmutsningen är otillräcklig där och forskarnas slutsats är att det är likadant på andra håll.

Undersökningen började när barnen var i tioårsåldern. Det är just då lungorna inleder sin slutliga mognadsfas, något som pågår i åtta år. Resultatet redovisade forskarna på onsdagen i den medicinska tidskriften New England Journal of Medicine.

- I slutet av tonåren har lungutvecklingen nästan upphört, framhöll James Gauderman.

80-procentig förmåga

Hos nästan åtta procent av 18-åringarna var lungkapaciteten 80 procent av vad den borde vara. De skadade barnen hade aldrig rökt eller lidit av astma. Bland dem som bodde i de renaste områden drabbades som jämförelse 1,6 procent av dålig lungkapacitet.

- Detta är bland de mest övertygande bevisen på att luftföroreningar får kroniska effekter. Vi ser resultatet hos alla barn.

- Det är fråga om en exponering dag efter dag och skadorna kan bli bestående, säger Gauderman.

Tonåringarna väser ofta när de andas kalla dagar eller när de är förkylda. De kan också får svårare att tillfriskna.

Sämre start som vuxen

Lungkapaciteten börjar försämras av naturliga skäl i vuxen ålder, omkring en procent om året strax före 30-årsåldern. Men de lungskadade tonåringarna har ett sämre utgångsläge när de blir vuxna än andra människor. De löper därmed större risk att få allvarliga sjukdomar än andra.

- När man är över 50 år utgör en dålig lungfunktion en stor riskfaktor för förtidig död på grund av luftrörs- och hjärtsjukdomar, sade Gauderman.

Samtidigt konstaterade han att förhållandena förbättrats de senaste två årtiondena i södra Kalifornien, där luftföroreningarna varit ökända. Gauderman anser att storstadsområdet numera är jämförbart med andra stadscentrum.

Tidigare artiklar

TT-Reuters