Svenskar sjukskriver sig för trötthet

Fyra av tio tycker sjukskrivning för trötthet är okej

HÄLSA

Stockholm

Sjukskriven bara för att man är trött eller har bråkat med chefen?

  Det är helt okej, tycker många svenskar.

  Särskilt generösa i sin tolkning av reglerna är unga lågutbildade kvinnor, enligt en stor attitydundersökning som Riksförsäkrings- verket låtit göra.

Foto: pär johansson
Många svenskar tycker att trötthet räcker för att sjukskriva sig.

Förvånansvärt många svenskar tycker inte man behöver vara sjuk för att få sjukersättning. För 20 procent är till exempel en strejk på dagis ett fullt legitimt skäl för att sjukskriva sig.

Och fyra av tio svenskar anser att trötthet kan likställas med sjukdom och alltså är ett godtagbart skäl till sjukskrivning. Att bråk med chefen eller arbetskamrater berättigar till betald sjukfrånvaro anser 9 procent. Ytterligare 32 procent håller i stort sett med om det.

Detta har Riksförsäkringsverket fått fram genom en kunskaps- och attitydundersökning. Den redovisas, utan några mer ingående fakta om antal tillfrågade, av generaldirektören Anna Hedborg på Dagens Nyheters debattsida. Hon är inte nöjd med resultatet.

"Vi kommer inom kort att gå ut i en kraftfull kampanj, riktad mot framför allt de yngre, och tala om vilka våra försäkringsvillkor är", skriver Hedborg.

"Förkylning inte skäl att stanna hemma"

Att målgruppen är just ungdomar beror på att dessa antingen inte vet vad sjukförsäkringen är eller anser att den kan användas till annat än den är avsedd för. "Ju yngre man är, desto mer 'generös' är inställningen till när man kan använda sjukförsäkringen. Är man dessutom lågutbildad och kvinna är sannolikheten än större att man har en 'generös' syn på när man kan använda försäkringen" skriver Anna Hedborg.

Enligt hennes artikel har Stockholmarna den ärligaste synen på när man ska låta arbetsgivare eller staten betala för sjukfrånvaron. I huvudstaden finns de (17 procent av alla tillfrågade) som inte tycker att förkylning med feber är en tillräcklig anledning för att stanna hemma med betalning.

Tidigare artiklar

TT