Nyttig mat kan bli sjuk fixering

HÄLSA

Att äta nyttigt kan bli ett sjukligt tvång.

Allt fler forskare varnar nu för den okända ätstörningen - Ortorexia nervosa.

- Livet kan bli mycket jobbigt för den drabbade, säger professor Stephan Rössner.

Foto: PER BJÖRN (Bilden är tagen i ett annat sammanhang).
Det finns fyra former av kända ätstörningar: aneroxia nervosa - avsiktlig självsvält. Bulimia nervosa - hetsätning. Fetma - näringsrubbning som leder till abnorm ansamling fettvävnad i kroppen. Ortorexia nervosa - tvångsmässigt krav på nyttig mat.

Forskarna har först på senare år börjat intressera sig för vad som kallas en fjärde form av ätstörning.

Ett tvångsmässigt krav på att äta rätt mat - som kan leda till att människor inte klarar av att koppla av och njuta av måltiden.

Rädda för att äta "fel"

Andra tar med sig matsäck vart de än går, livrädda för att äta något som är "fel".

- För de här människorna blir livet psykiskt jobbigt, säger Stephan Rössner, professor på överviktsenheten vid Karolinska universitetssjukhuset.

Men forskarna har inte gjort några studier i sjukdomen. Det finns inga siffror på hur många som har drabbats, experterna vet inte heller om den blir vanligare.

En väldig fixering

- En gissning är att om du besöker ett gym så hittar du fler drabbade än på andra ställen. Jag kan också tänka mig att sjukdomen är vanligare bland unga och medelålders kvinnor, säger Rössner.

Claes Norring vid Örebro sjukhus:

- Det finns en väldig fixering vid ett hälsosamt leverne och det är en fixering som inte är hälsosam.

Anorexia nervosa och hetsätning har varit kända i flera hundra år.

Den nya varianten av ätstörning beskrevs för första gången 1997 av en amerikansk läkare, Steve Bratman, som konstruerade ett test för att kartlägga symptomen.

För den som är drabbad av ortorexia nervosa är ord som "fiberrik", "tofu", "lågkalori" och "fettfri", heliga. Många går så långt i sin iver att vara "nyttiga" att de blir socialt handikappade.

- Jag är inte beredd att kalla det en sjukdom, utan mer ett samhällsfenomen. Utbredningen vet vi ingenting om, men ortorexi i sin extrema form påverkar hela livet. Du har till slut inget annat för dig än att planera hur du ska äta och träna, säger Claes Norring.

Man får ångest

Det sociala livet begränsas, och ofta får den drabbade ångest om han eller hon inte lyckas fullfölja sin plan.

Enligt anorexiexperten kan detta maniska sätt att se på hälsosam mat vara en följd av att samhället översvämmas av information om faran med fett och socker.

- Det finns i en extrem form av ortorexi stora likheter med anorexi och bulimi. Jag kan tänka mig att många anorektiker också kan klassas som ortorektiker.

Tänker ofta på maten

En undersökning på uppdrag av ett antal konsumentföreningar i Stockholmstrakten visade nyligen att hälften av männen tänker ofta eller alltid på vad de ska äta för att behålla hälsan. Tre av fyra kvinnor gör likadant.

87 procent av de tillfrågade har hört att man ska äta mindre sockerrik mat, 66 procent att man ska äta mindre stärkelserik mat som pasta och potatis. Och drygt var tredje svensk tror att de ska äta mer frukt under det kommande året.

Testa dig själv – är du drabbad

Oisín Cantwell, Britt Peruzzi