Okänd könssjukdom kan göra dig steril

Forskare: Nästan lika vanlig som klamydia

HÄLSA

Besvär i könsorganen som tidigare varit svåra att diagnosticera kan bero på mykoplasma.

Bakterien har visat sig vara nästan lika vanlig som klamydia och ger ofta liknande symtom.

– Den kan nog räknas som en sexuellt överförbar bakterie som spelar stor roll. Förmodligen är den ganska vanlig i samhället, säger Lars Falk, läkare vid könsmottagningen på universitetssjukhuset i Örebro.

Bakterien heter mycoplasma genitalium och upptäcktes i början av 1980-talet.

Vanlig könssjukdom

Studier som gjorts av Lars Falk tyder på att bakterien är vanligare än man tidigare trott och att den kan ligga bakom besvär i könsorganen som tidigare varit svåra för sjukvården att diagnosticera.

Av patienterna på en könsmottagning visade sig omkring tio procent ha klamydia, men nästan lika många, sju procent, bar i stället på mykoplasma.

– Det frustrerande, precis som det är för klamydia, är att vi inte har vetat orsaken. Vi behandlar med antibiotika och ofta har det gått bra, säger Lars Falk.

Liksom klamydia är mykoplasma en sexuellt överförbar sjukdom. Den liknar också klamydia genom att ha diffusa och ibland omärkliga kännetecken. De flesta kvinnorna i undersökningen hade inte märkt några symtom alls på att de hade sjukdomen.

Mycoplasma genitalium verkar inte vara lika harmlös som forskarna tidigare trott. Bakterien ger urinrörskatarr och inflammation i livmodershalsen. Mycket tyder på att den i värsta fall kan orsaka sterilitet hos kvinnor.

Traditionell behandling verkningslös

Örebrostudien visade att bara ett fåtal av patienterna blev bra efter att ha fått traditionell behandling med antibiotika. 63 procent av männen och 71 procent av kvinnorna var fortfarande sjuka efter att fått tetracykliner, den vanligaste medicinen vid klamydia.

– Däremot blev alla friska när vi gav dem azitromycin, ett annat antibiotikum, säger Lars Falk.

I sin avhandling visar han också att en genetisk typning av klamydiabakterien skulle kunna förbättra smittspårningen och på så sätt hindra spridningen av denna könssjukdom. Den smittspårning som görs i dag fungerar inte tillfredsställande. De senaste åren har klamydiafallen i Sverige ökat med mer än tio procent årligen.

Thomas Eriksson/TT